Z okazji Światowego Dnia Edukacji Narodowej cały zespół Biura Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w podziękowaniu za współpracę przy projektach edukacyjnych, przesyła najszczersze życzenia: zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie przy współpracy ze szkołami, realizuje obecnie projekty pn „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w Gminie Giżycko, Powiecie Mrągowskim oraz Giżyckim.”

Celem projektów jest podniesienie szans edukacyjnych i wzrost kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kół przedmiotowych kształtujących oraz rozwijających kompetencje cyfrowe. Łącznie w szkołach będą zrealizowane 3892 godziny lekcyjne zajęć rozwijających zainteresowania oraz 3532 godziny lekcyjne mające na celu wsparcie uczniów z trudnościami w nauce.

W ramach programu nauczyciele SP Bystry, SP Wilkasy, ZOS Baza Mrągowo, I LO Mrągowo i II LO Giżycko uczestniczyli w szkoleniach, webinariach oraz spotkaniach z konsultantami szkoleniowymi podnosząc kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Rodzice poprzez warsztaty i aktywne włączenie się w proces edukacji dzieci podnosili umiejętności wychowawczo-pedagogiczne, poznawali potencjał nowoczesnych rozwiązań z uwzględnieniem zagrożeń sieci www.

Ważnym elementem projektów było doposażenie szkół w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć w sposób atrakcyjny i podnoszący jakość kształcenia w placówkach. Rezultatem tych wielotorowych działań jest zwiększanie szans młodzieży na dobre zatrudnienie, a także unowocześnianie form nauczania, zachęcenie do zdobywania oraz poszerzania wiedzy w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

Przy udziale nauczycieli oraz rodziców, a także odpowiedniego sprzętu, uczniowie ze szkół w Wilkasach, Bystrym, Giżycku oraz Mrągowie mogli otrzymać nie tylko wsparcie w zakresie obowiązkowego materiału, ale również zdobywać oraz utrwalać nowe kompetencje, co pozwoli im w przyszłości pewniej wkroczyć na rynek pracy.

Projektami objęto dotychczas 646 uczniów, 76 nauczycieli i 136 rodziców. Dofinansowanie z UE wynosi łącznie 2 028 156,70 zł.