Mazurska Pętla Rowerowa to wspólne przedsięwzięcie wszystkich gmin i powiatów należących do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Nadleśnictw z krainy wielkich jezior.

300 km malowniczej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą wspierającą rowerzystów umożliwia poznanie Mazur z perspektywy dwóch kółek. Na trasie znajdziemy informacje o lokalnych atrakcjach turystycznych, ciekawych wydarzeniach oraz miejscach cennych przyrodniczo. Na północy Mazurska Pętla Rowerowa łączy się ze Wschodnim Szlakiem Green Velo (najdłuższą tego rodzaju trasą w Polsce).

Przebieg trasy Mazurskiej Pętli Rowerowej oparty został o oś Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, unikatu na skalę europejską ze względu na jeden z najdłuższych systemów jezior i kanałów. Całość pętli będzie liczyć ok. 310 km, a jej realizacja podzielona jest na 2 etapy. Etap I to 293km (drogi gminne, powiatowe oraz tereny leśne), Etap II (drogi krajowe i wojewódzkie) to 17 km. Realizacja Mazurskiej Pętli Rowerowej potrwa do 2023 roku, lecz już dziś można korzystać z wielu odcinków trasy.

Całkowita wartość inwestycji to 81,5 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to 47,1 mln zł.

Przebieg trasy Mazurskiej Pętli Rowerowej

Na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej przygotowywane są specjalne Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR), które umożliwią organizację postojów. Wzdłuż szlaku przewidzianych jest 18 MOR’ów, wyposażonych w wiaty, zadaszenia, sanitariaty oraz teren przystosowany do wypoczynku. Dodatkowo szlak uatrakcyjni 9 wież widokowych, z których będzie można podziwiać panoramę Mazur, a także tablice informujące o lokalnych atrakcjach, ciekawych wydarzeniach czy miejscach cennych przyrodniczo.

Realizacja inwestycji podzielona jest na dwa etapy.

I Etap Mazurskiej Pętli Rowerowej jest realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie z Gminą Giżycko, Miastem Giżycko, Miastem Mrągowo, Gminą Miłki, Gminą Orzysz, Gminą Pisz, Gminą Ruciane-Nida, Gminą Mikołajki, Gminą Mrągowo, Gminą Ryn, Gminą Węgorzewo, Gminą Pozezdrze, Powiatem Giżyckim, Powiatem Mrągowskim, Powiatem Piskim, Nadleśnictwem Borki, Nadleśnictwem Giżycko, Nadleśnictwem Mrągowo, Nadleśnictwem Pisz, Nadleśnictwem Maskulińskie,

Ten etap zakłada:

  • budowę 50 km wydzielonych ścieżek rowerowych,
  • remonty 16 km istniejących dróg,
  • oznakowanie 250 km dróg gminnych, powiatowych oraz leśnych
  • budowę 18 Miejsc Obsługi Rowerzystów (Świdry, Wilkasy, Bogacko, Giżycko, Kleszczewo, Okartowo, Kwik, Wiartel, Karwica, Ruciane-Nida, Mikołajki, Probark, Mrągowo, Ryn, Trygort, Ogonki, Pozezdrze)
  • 9 wież widokowych (Giżycko, Marcinowa Wola, Nowe Guty, Krzyże, Probark, Mrągowo, Kal, Węgorzewo)

Koszt inwestycji I Etapu Pętli to 61 mln zł, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 42 mln. zł.

II Etap Mazurskiej Pętli Rowerowej jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Elementy inwestycji zlokalizowane są w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich. Program Inwestycji dla tego etapu Pętli przewiduje:

• budowę ok. 8 km wydzielonych ścieżek rowerowych
• budowę kładki rowerowej oraz 2 zatok autobusowych
• remont ok. 1 km istniejących chodników
• przebudowa skrzyżowania oraz sygnalizacji świetlnej na DK 16
• wykonanie oznakowania trasy.

Koszt inwestycji tego etapu Pętli to 20 mln zł, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 mln. zł.

Mazury to obszar o historii innej niż większość regionów Polski, pełen zabytków i architektury z czasów pruskich, z których najważniejsze to „Mazurskie fortyfikacje” oraz liczne miejscowości z charakterystyczną, zabytkową mazurską architekturą. Mazury to także jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów naszego kraju. Wzdłuż szlaku Wielkich Jezior Mazurskich rozciągają się liczne obszary chronione w tym: Mazurski Park Krajobrazowy, aż 15 obszarów Natura 2000 (w tym tak znane jak Ostoja i Puszcza Piska, Jezioro Dobskie, Poligon Orzysz, Mamerki, Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo, Bagna Nietlickie), 22 rezerwaty przyrody w tym te uznane za unikatowe w skali Europy i świata (Jezioro Oświn i Łuknajno objęte są konwencją RAMSAR chroniącą najcenniejsze obszary wodno-błotne, dodatkowo jezioro Łuknajno znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO).

Mazurska Pętla Rowerowa daje możliwość nie tylko podziwiania mazurskiej przyrody, lecz również odwiedzenia atrakcji Krainy Wielkich Jeziora Mazurskich, w tym m.in. najstarszego kościoła na Mazurach w Miłkach, zabytkowego obrotowego mostu i XIX wiecznej Twierdzy BoyenBoyen i najnowszej atrakcji kulturalnej Galerii Sztuki Schron w Giżycku, malowniczo położonego amfiteatru w Mrągowie, urokliwej Leśniczówki Pranie, rezerwatu łabędzia niemego na jeziorze Łuknajno czy ostoi żurawi na Bagnach Nietlickich. Rajd rowerowy możemy połączyć z rejsem po jeziorach, spływem kajakowym lub przejażdżką konno po malowniczych Mazurach. Latem w mazurskich miejscowościach odbywają się liczne festiwale i wydarzenia kulturalno – sportowe (pokazy lotnicze w Giżycku nad j. Niegocin, Piknik Country, Mazurska Noc Kabaretowa, Festiwal Kultury Średniowiecza, zawody w kolarstwie górskim Milko Mazury MTB, czy Rajd Polski).

Pokazy lotnicze nad jez. Niegocin w Giżycku
Amfiteatr w Mrągowie


Mazurska Pętla Rowerowa to część strategii Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020 (Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów) i uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Po więcej informacji o Mazurskiej Pętli Rowerowej zapraszamy na jedyną oficjalną stronę internetową – TUTAJ lub profil na Instagramie – TUTAJ.