Mazurska Pętla Rowerowa to wspólne przedsięwzięcie wszystkich gmin i powiatów należących do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Nadleśnictw z krainy wielkich jezior.

300 km malowniczej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą wspierającą rowerzystów umożliwia poznanie Mazur z perspektywy dwóch kółek. Na trasie znajdziemy informacje o lokalnych atrakcjach turystycznych, ciekawych wydarzeniach oraz miejscach cennych przyrodniczo. Na północy Mazurska Pętla Rowerowa łączy się ze Wschodnim Szlakiem Green Velo (najdłuższą tego rodzaju trasą w Polsce).

Przebieg trasy Mazurskiej Pętli Rowerowej oparty został o oś Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, unikatu na skalę europejską ze względu na jeden z najdłuższych systemów jezior i kanałów. Całość pętli będzie liczyć ok. 310 km, a jej realizacja podzielona jest na 2 etapy. Etap I to 293km (drogi gminne, powiatowe oraz tereny leśne), Etap II (drogi krajowe i wojewódzkie) to 17 km. Realizacja Mazurskiej Pętli Rowerowej potrwa do 2023 roku, lecz już dziś można korzystać z wielu odcinków trasy.

Przebieg Mazurskiej Pętli Rowerowej:

  • Przystań/Mamerki – Węgorzewo – Ogonki – Pozezdrze
  • Sterławki Małe – Doba – Radzieje –Perkunowo – Giżycko – Wilkasy – Bogaczewo – Kanał Kula – Rydzewo – Marcinowa Wola
  • Cierzpięty – Okartowo – Karwik – Pisz – Wiartel – Karwica – Krzyże – Ruciane-Nida – Iznota
  • Mikołajki – Stare Sady – Jora Wielka –Notyst– Ryn/Pętla Mrągowska: Jora Wielka – Użranki – Kosewo – Mrągowo – Młynowo – Ryn – Orło

Na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej przygotowywane są specjalne Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR), które umożliwią organizację postojów. Wzdłuż szlaku przewidzianych jest 18 MOR’ów, wyposażonych w wiaty, zadaszenia, sanitariaty oraz teren przystosowany do wypoczynku. Dodatkowo szlak uatrakcyjni 9 wież widokowych, z których będzie można podziwiać panoramę Mazur, a także tablice informujące o lokalnych atrakcjach, ciekawych wydarzeniach czy miejscach cennych przyrodniczo.

Realizacja inwestycji podzielona jest na dwa etapy.

I Etap Mazurskiej Pętli Rowerowej jest realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie z Gminą Giżycko, Miastem Giżycko, Miastem Mrągowo, Gminą Miłki, Gminą Orzysz, Gminą Pisz, Gminą Ruciane-Nida, Gminą Mikołajki, Gminą Mrągowo, Gminą Ryn, Gminą Węgorzewo, Gminą Pozezdrze, Powiatem Giżyckim, Powiatem Mrągowskim, Powiatem Piskim, Nadleśnictwem Borki, Nadleśnictwem Giżycko, Nadleśnictwem Mrągowo, Nadleśnictwem Pisz, Nadleśnictwem Maskulińskie,

Ten etap zakłada:

  • budowę 50 km wydzielonych ścieżek rowerowych,
  • remonty 16 km istniejących dróg,
  • oznakowanie 250 km dróg gminnych, powiatowych oraz leśnych
  • budowę 18 Miejsc Obsługi Rowerzystów (Świdry, Wilkasy, Bogacko, Giżycko, Kleszczewo, Okartowo, Kwik, Wiartel, Karwica, Ruciane-Nida, Mikołajki, Probark, Mrągowo, Ryn, Trygort, Ogonki, Pozezdrze)
  • 9 wież widokowych (Giżycko, Marcinowa Wola, Nowe Guty, Krzyże, Probark, Mrągowo, Kal, Węgorzewo)

Koszt inwestycji I Etapu Pętli to 61 mln zł, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 42 mln. zł.

II Etap Mazurskiej Pętli Rowerowej jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Elementy inwestycji zlokalizowane są w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich. Program Inwestycji dla tego etapu Pętli przewiduje:

• budowę ok. 8 km wydzielonych ścieżek rowerowych
• budowę kładki rowerowej oraz 2 zatok autobusowych
• remont ok. 1 km istniejących chodników
• przebudowa skrzyżowania oraz sygnalizacji świetlnej na DK 16
• wykonanie oznakowania trasy.

Koszt inwestycji tego etapu Pętli to 20 mln zł, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 mln. zł.

Mazury to obszar o historii innej niż większość regionów Polski, pełen zabytków i architektury z czasów pruskich, z których najważniejsze to „Mazurskie fortyfikacje” oraz liczne miejscowości z charakterystyczną, zabytkową mazurską architekturą. Mazury to także jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów naszego kraju. Wzdłuż szlaku Wielkich Jezior Mazurskich rozciągają się liczne obszary chronione w tym: Mazurski Park Krajobrazowy, aż 15 obszarów Natura 2000 (w tym tak znane jak Ostoja i Puszcza Piska, Jezioro Dobskie, Poligon Orzysz, Mamerki, Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo, Bagna Nietlickie), 22 rezerwaty przyrody w tym te uznane za unikatowe w skali Europy i świata (Jezioro Oświn i Łuknajno objęte są konwencją RAMSAR chroniącą najcenniejsze obszary wodno-błotne, dodatkowo jezioro Łuknajno znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO).

Mazurska Pętla Rowerowa daje możliwość nie tylko podziwiania mazurskiej przyrody, lecz również odwiedzenia atrakcji Krainy Wielkich Jeziora Mazurskich, w tym m.in. najstarszego kościoła na Mazurach w Miłkach, zabytkowego obrotowego mostu i XiX wiecznej Twierdzy Boyen w Giżycku, malowniczo położonego amfiteatru w Mrągowie, urokliwej Leśniczówki Pranie, rezerwatu łabędzia niemego na jeziorze Łuknajno czy ostoi żurawi na Bagnach Nietlickich. Rajd rowerowy możemy połączyć z rejsem po jeziorach, spływem kajakowym lub przejażdżką konno po malowniczych Mazurach. Latem w mazurskich miejscowościach odbywają się liczne festiwale i wydarzenia kulturalno – sportowe (Mazury Air Show, Piknik Country, Mazurska Noc Kabaretowa, Festiwal Kultury Średniowiecza, zawody w kolarstwie górskim Milko Mazury MTB, czy Rajd Polski).

Mazury Air Show
amfiteatr w Mrągowie


Mazurska Pętla Rowerowa to część strategii Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020 (Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów)