Skrzydła IT w Administracji – 2019za projekt Cyfrowe Mazury

TOP Inwestycje Komunalne – 2020udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim

Dyplom podziękowania – 2021 – na 30 – lecie Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

Nagroda Przyjaznego Brzegu – 2021dla przebudowy śluzy Guzianka II

Modernizacja Roku & Budowa XXI w. – 2021za budowę nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim

Kryształów Przetargów Publicznych – 2021za budowę nabrzeża w Mikołajkach

PRO Warmia i Mazury – 2021za projekt promocji gospodarczej „7 Cudów Mazur” i markę „Mazury to biznes”

Nagroda Przyjaznego Brzegu – 2022za inwestycje w budowle hydrotechniczne na polskich wodach śródlądowych

List gratulacyjny Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 2022w zasłudze za wsparcie rozwoju turystyki w 2021 roku

Wyróżnienie Sternik 2022 w kategorii Sternik Inwestycji – 2022za zaangażowanie w projekty inwestycyjne na terenie Mazur

Top Inwestycje Komunalne 2022 – 2023 za projektowy budowy i przebudowy nabrzeży szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Mazurska ikona architektury, plebiscyt „Supermiasta i Superregiony” – 2023dla nowego nabrzeża w Mikołajkach

Podziękowania Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 2023 – za „organizację wydarzeń o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju turystyki na Warmii i Mazurach”