Budowa nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim uznana została za najlepszą inwestycję w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”! W kategorii obiekty sportu i rekreacji uzyskała uznanie kapitału nagrody, która od 25 lat wskazuje najlepsze projekty w Polsce i nagradza na uroczystej gali w Zamku Królewskim w Warszawie.

Nowe nabrzeże to inwestycja Gminy Mikołajki realizowana w ramach szerszego projektu budowy i przebudowy infrastruktury szlaku wodnego Wielkich Jezior Mazurskich realizowanego przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie. Nowe nabrzeże to piękna i funkcjonalna wizytówka miasta wspierająca rozwój zarówno funkcji turystycznej miasta jak i lokalną przedsiębiorczość.

To przede wszystkim jednak kompleksowa odnowa pierwotnej infrastruktury wzdłuż Jeziora Mikołajskiego, która objęła następujące, prowadzone od września 2018 r. do października 2020 r., prace:

a) przebudowa łącznie 1526 m nabrzeża, z rozbudową o 2 metry w głąb wody, w tym:
– przebudowa starego nabrzeża o długości ponad 1300 m – jako nowa konstrukcja: oczepów żelbetowych od strony wody i od strony lądu posadowionych na palach; na oczepach ułożono konstrukcyjne płyty żelbetowe i nawierzchnie drogowe oraz:
– przebudowa starego nabrzeża o długości ok. 200 m – poprzez pogrążenie ścianki szczelnej (o długości 11 m) i wykonanie nowego oczepu żelbetowego nabrzeża.

b) zbudowano 2 publiczne pomosty stałe w technologii żelbetowej i 8 pomostów stałych drewnianych. Zostały one uzupełnione o 5 nowych publicznych pomostów pływających w technologii żelbetowych pontonów cumowanych na martwych kotwicach.

c) przygotowano 3 stanowiska postojowe dla statków i 32 dla łodzi wędkarskich oraz 2 slipy żelbetowe, których konstrukcja obudowana została 11 m ścianką szczelną.

d) obiekty kubaturowe: 2 budynki socjalne i 4 wiaty wypoczynkowe, o łącznej wielkości ok. 2000 m3.

Na gali inwestycja dodatkowo otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Inwestorem wyróżnionej przebudowy była Gmina Mikołajki a generalnym wykonawcą tej największej, w powojennej historii miasta inwestycji była Korporacja Budowlana DORACO z Gdańska.  Stanowi ona składową projektu: „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I/Etap IIA – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy” realizowanego ze wsparciem środków Unii Europejskiej przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.


Więcej o całym projekcie można przeczytać tutaj.

Realcja video z gali dostępna jest tutaj.