Zamówienia

Przetarg na publikacje w ramach projektu 7 Cudów Mazur

Dokumentacja przetargowa na zaprojektowanie, wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego (Mikołajki) oraz do co najmniej 30 miejsc...

Ogłoszenie o zamówieniu - remont dróg szutrowych

Przedmiotem zamówienia obejmuje remont dr5óg szutrowych z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi o łcznej długości 9 915 m.

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach MPR

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę ścieżek rowerowych o łącznej długości 18 688 m o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej.