Zamówienia

Budowa ścieżki rowerowo – pieszej – odcinek Pilwa - Radzieje

Budowa brakującego fragmentu wydzielonej ścieżki rowerowej w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej na terenie Gminy Węgorzewo

Wykonanie pionowego i poziomego oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej

Zamówienie oznakowania odcinków nieinwestycyjnych Mazurskiej Pętli Rowerowej

Budowa ścieżki rowerowo – pieszej – dojazd do MOR w Mrągowie

Budowa ścieżki - połączenia z Miejscem Obsługi Rowerzystów w Mrągowie

Verified by MonsterInsights