Zamówienia

Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów oraz Wieży widokowej na terenie Gminy Miłki w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej

Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów oraz Wieży Widokowej na terenie Gminy Miłki w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej. Przedmiot zamówienia jest budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów oraz Wieży widokowej na terenie Gminy Miłki.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych Mazurskiej Pętli Rowerowej

Ogłoszenie o zamówieniu usługi Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Węgorzewo w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej

Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Węgorzewo w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej Przedmiot zamówienia jest budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Węgorzewo.