Zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Remont śluzy Guzianka I”

Ogłoszenie o zamówieniu usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego remontu śluzy Guzianka I

Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego

Przebudowa i umocnienie Kanału Giżyckiego

Remont śluzy Guzianka I

Remont śluzy Guzianka I - roboty budowlane.