Zamówienia

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej”

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” w zakresie budowy 6 miejsc odpoczynku rowerzystów i 4 wież widokowych”

Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. „Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej”

Dokumentacja przetargowa dotycząca ww. postępowania znajduje się na stronie internetowej (link powyżej). Zamawiający (Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020) informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie...

Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego gmina Ryn oraz Miłki, pow. giżycki,woj. warmińsko - mazurskie