Mazury to Biznes – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Projekt powstał na gruncie przekonania, że „razem możemy więcej”. Łącząc siły samorządów położonych wokół Wielkich Jezior Mazurskich, udało się osiągnąć cele zauważalne w skali całego regionu. Projekt powstał z potrzeby przełamania utrwalonego stereotypu niskiej atrakcyjności inwestycyjnej obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w tym braku upowszechnionego wizerunku mikroregionu.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w partnerstwie z gminami Miasto Giżycko, Giżycko, Miłki, Ruciane-Nida, Orzysz, Mikołajki, Ryn, Pisz, Węgorzewo, Miasto Mrągowo, Mrągowo.

Wartość ogółem projektu to 9 mln zł, z czego 7,5 mln zł zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2021r.

Podstawowe założenia projektu to:

 • zwiększenie rozpoznawalności Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jako atrakcyjnego obszaru dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji
 • promocja realizowana pod parasolem marki Wielkie Jeziora Mazurskie,
 • stworzenie trwałego i skutecznego mechanizmu współpracy sektora biznesu z lokalnymi władzami i instytucjami otoczenia biznesu
 • rozwój współpracy między samorządami Krainy Wielkich Jezior Mazurskich  
 • koncentracja działań promocyjnych na małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • wsparcie firm z sektora tzw. inteligentnych specjalizacjach, czyli branżach najbardziej perspektywicznych, stanowiących fundament marki regionu – tj. ekonomii wody, produkcji żywności wysokiej jakości oraz drewnie i meblarstwie.


W ramach projektu zrealizowano:

 • Ekspertyzę w zakresie systemów obsługi inwestora, działań na rzecz wsparcia eksportu oraz współpracy biznesu i administracji w 11 gminach
 • system identyfikacji wizualnej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, który jest wykorzystywany w działaniach promocyjnych
 • ogólnopolską kampanię informacyjno – promocyjną
 • 15 misji przyjazdowych dziennikarzy i przedsiębiorców z Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Danii, Szwecji i Niemiec
 • cykl konferencji „Mazury to Biznes” (Pisz, Giżycko, Mrągowo)
 • szkolenia pracowników 11 urzędów gmin oraz Stowarzyszenia z zakresu obsługi inwestora i promocji gospodarczej
 • utworzenie Mazurskiego Systemu Obsługi Inwestora i Eksportera oraz systemu informacji gospodarczej www.mazurytobiznes.pl
 • cykl 15 spotkań z biznesem służących linkowaniu przedsiębiorców oraz budowaniu łańcuchów powiązań podmiotów gospodarczych
 • wydawnictwa promocyjne i wizytówka gospodarcza regionu

W ramach ogólnopolskiej kampanii reklamowej „Mazury to biznes” wykonano:

 • 360 emisji spotów reklamowych w TVN 24, TVP Info, Polsat Cafe, TVN Style
 • artykuły promocyjne w prasie ogólnopolskiej (Angora, Gazeta Polska, Polityka, Tygodnik Przegląd, Newsweek Do rzeczy), branżowej (Inżynier Budownictwa, Handel, Przegląd Gastronomiczny, Kurier Drzewny, Tygodnik Rolniczy, Wiadomości Rolnicze, Świat Hoteli, Rynek Inwestycji, Jachting, Jachting motorowy) oraz zagranicznej (Argumenty i Fakty – Rosja) – łączny nakład wydawnictw 15 685 000
 • earned/paid media – wywiady z włodarzami oraz przedsiębiorcami w prasie (Gazeta Wyborcza, Angora, Gazeta Polska, Polityka, Tygodnik Przegląd, Do Rzeczy, Jachting), łącznie 45 publikacji, nakład 5 273 794
 • 1110 emisji spotów radiowych w PR3, RMF, ZET, TOK FM, PR2, PR24
 • publikacje, google adwords, content marketing, formy displayowe na portalach biznesowych, finansowych i informacyjnych
 • spotkania z dziennikarzami w tematyce inteligentnych specjalizacji regionu
 • film promocyjny Krainy Wielkich Jeziora Mazurskich oraz spot „w harmonii z przyrodą”

W trakcie projektu zorganizowano 3 dwudniowe konferencje pn. „Mazury to Biznes” w Piszu (wrzesień 2018r), Giżycku (listopad 2018r) i Mrągowie (wrzesień 2019r). Tematy przewodnie konferencji dotyczyły inwestowania w Krainie Wielkich Jeziora Mazurskich oraz pokazania gospodarczego potencjału miejsca, nie tylko dla branży turystycznej. Konferencje zorganizowano z udziałem przedsiębiorców z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, zagranicznych partnerów biznesowych, krajowych i regionalnych instytucji zrzeszających przedsiębiorców, instytucji wspierających rozwój biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, placówek oświatowych, szkół wyższych, przedstawicieli agencji administracji rządowej oraz instytucji wspierających eksporterów.
Podczas ostatniej konferencji ogłoszono wyniki plebiscytu Lider Biznesu oraz wręczono statuetki zwycięzcom. Przyznawanie statuetek miało na celu uhonorowanie przedsiębiorców szczególnie zasłużonych z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, prowadzących działalność gospodarczą na terenie gmin objętych projektem. Statuetki przyznane zostały w trzech kategoriach. Wśród laureatów znaleźli się:
* Drewno i meblarstwo:
Zakład Usług Stolarskich „Stomasz” (Mrągowo),
Tartak Stolarnia „DOMY Z LITYCH BALI” (Ryn),
Loft Wood (Giżycko),
Marek Krajewski Zakład Usługowo-Produkcyjny „Marex” (Giżycko),
PolDąb (Ruciane – Nida)
* Żywność wysokiej jakości :
Szkoła Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych „BOCIANIE GNIAZDO” (Ryn),
Hotel Tajty (Giżycko),
Szkoła Żeglarstwa SZEKLA– Firma Essentirl sp.zo.o (Giżycko),
Hotel Robert’s Port **** (Mikołajki),
Hotel Roś (Pisz)
* Ekonomia wody :
Margot – Eulalia Paszkiewicz (Giżycko),
Cafe Bar Baszta (Pisz),
Piekarnia Mroczkowski (Orzysz),
Firma Rodzinna Mark (Giżycko),
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska (Giżycko)


Jednym z głównych założeń projektu było sieciowanie przedsiębiorców, budowanie łańcuchów kooperacyjnych i wspólna promocja gospodarcza. Dzięki organizacji cyklu 15 spotkań pn. Mazury to Biznes udało się nawiązać relacje pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz administracją. W spotkaniach wzięło udział ponad 300 podmiotów, w tym oprócz przedsiębiorców z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich –  goście zagraniczni, przedstawiciele krajowych i regionalnych instytucji zrzeszających przedsiębiorców, przedstawiciele instytucji rynku pracy, przedstawiciele placówek oświatowych oraz szkół wyższych.