Dokumentacja przetargowa dotycząca ww. postępowania znajduje się na stronie internetowej (link powyżej).

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest tutaj.
Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.