W zasłudze za wsparcie rozwoju turystyki w 2021 roku, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zostało uhonorowane listem gratulacyjnym Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Wyróżnienie wręczono wczoraj, 15 września, podczas regionalnych obchodów Światowych Dni Turystyki w Porcie Lotniczym Olsztyn – Mazury w Szymanach.

Święto turystyki obchodzone jest corocznie 27 września, ustanowione zostało w 1979 roku przez wyspecjalizowaną organizację ONZ, tj. UNWTO (Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych). Celem tego dnia jest podniesienie świadomości na temat roli turystyki w ramach społeczności międzynarodowej i pokazania, jak wpływa na społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne wartości na całym świecie. Co rok zmieniany jest też temat przewodni obchodów. W tym roku jest nim „Rethinking Tourism”.

15 września 2022 roku na lotnisku w Szymanach odbyły się regionalne obchody tego święta. Spotkali się przedstawiciele branży turystycznej Warmii i Mazur, aby podsumować kolejny rok pracy. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele samorządów lokalnych, przedsiębiorcy, członkowie organizacji turystycznych, społecznicy i pasjonaci turystyki.

Podczas gali wyróżniono organizacje i osoby najbardziej zasłużone dla rozwoju turystyki w regionie w minionym roku. Wśród nich znalazło się Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pan Miron Sycz wręczył dyplom uznania dziękując jednocześnie za działania podjęte na rzecz rozwoju turystyki w regionie. Dyplom odebrali Pan Piotr Jakubowski – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia oraz Pani Agnieszka Kombel – Gawlik – Dyrektorka Biura Zarządu.

Turystyka to kluczowa gałąź lokalnej gospodarki gmin obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, to teza niepodważalna. Cieszymy, się iż jako związek samorządów jesteśmy w stanie kreować wspólne wizerunek Mazur, ale przede wszystkim wspólne, rozpoznawalne w całym kraju, produkty turystyczne. Miło jest nam, iż jest to zauważane i doceniane.  Dziękujemy za wyróżnienie i dziękujemy za zaufanie samorządom tworzącym nasze Stowarzyszenie. – powiedziała po wręczeniu wyróżnienia Agnieszka Kombel – Gawlik.

Wśród kluczowych działań określonych w Strategii rozwoju obszaru Wielkich Jezior Mazurskich oraz realizowanych przez Stowarzyszenia jest rozbudowa zintegrowanych tras rowerowych czy modernizacja infrastruktury szlaku żeglownego mazurskich jezior. Są to inwestycje w turystykę o wartości łącznej prawie 300 milionów złotych, realizowane w partnerstwie samorządów, PG Wody Polskie, nadleśnictw Lasów Państwowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz  Zarządu Dróg Wojewódzkich. Oba te projekty uzyskały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020.