Nie tak dawno uroczyście odbieraliśmy przebudowę śluzy Guzianka II na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich a już teraz inwestycja otrzymuje nagrody. „Nagroda Przyjaznego Brzegu” przyznana została inwestycji i jej wykonawcy – Wody Polskie przez PTTK i Polski Związek Żeglarski.

Gratulacje dla Wód Polskich.

Jurorzy nie mieli łatwego zadania, napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, bardzo różnorodnych, rekomendujących różne formy aktywności na rzecz turystyki wodnej. Zgłaszano obiekty infrastrukturalne, ale także władze samorządowe szczególnie aktywne na polu promocji turystyki, organizatorów imprez wodniackich, działań ekologicznych, fotografów, edytorów, animatorów kultury, a nawet pisarzy i poetów. Wspólnym mianownikiem tych podmiotów jest miłość do turystyki wodnej, poszanowanie przyrody, zrównoważony rozwój oraz działania na rzecz lokalnych społeczności. Ostatecznie Grand Prix Przyjaznego Brzegu trafiło do Wód Polskich.

Wręczenie Grand Prix Nagrody Przyjaznego Brzegu 2020 dla Wód Polskich. Fot. Wody Polskie

Inwestycja ta jest elementem szerszego projektu budowy i przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich realizowanego przez Stowarzyszenie i współfinansowane ze środków UE.

Więcej o projekcie i jego pozostałych inwestycjach tutaj: https://wielkiejeziora.pl/…/budowa-i-przebudowa…/