Podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wręczono dziś wyróżnienie TOP Inwestycje Komunalne projektowy budowy i przebudowy szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Celem konkursu i nagrody przyznawanej przez PortalSamorzadowy.pl i Grupy PTWP docenienie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

Dziś przyznano kolejne wyróżnienie inwestycji partnerskiej i kluczowej dla gospodarki Mazur. Projekt przebudowy nabrzeży szlaku Wielkich Jeziora Mazurskich otrzymał nagrodę TOP Inwestycje 2023. Sam projekt jest jeszcze w fazie końcowej ale już dziś Rada Konsultacyjna składająca się z doświadczonych samorządowców, ekonomistów, menedżerów, ekspertów i urzędników już teraz postanowiła go wyróżnić.

Inwestycja partnerska, pod wspólnym tytułem „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich„, została zakwalifikowana do finałowej puli 28 nominowanych inwestycji polskich samorządów. Wyróżnione przedsięwzięcie to szeroki projekt zakładający usprawnienie żeglowności szlaków, a przez to zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.

Projekt podzielony został na 4 etapy, których ostatecznym efektem mają być poprawa drożności i żeglowności szlaku, poprawa stanu technicznego infrastruktury transportu wodnego, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, lepsza ochrona przyrody przed antropopresją i transportem wodnym.
Składa się on z 26 konkretnych zadań rozmieszczonych na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Są to zadania związane nie tylko z udrożnieniem 5 kanałów pomiędzy jeziorami. To także przebudowa nabrzeży portowych i ich zaplecza technicznego, remonty śluz czy jazów, budowa dwóch kładek dla pieszych na szlaku wodnym oraz budowa całkiem nowej śluzy.

Projekt przebudowy szlaku żeglownego to nie tylko znaczące inwestycje dla lokalnej gospodarki, ale także efekt szerokiej współpracy. Dzięki niej poszczególni partnerzy mogli uzyskać efekt skali, a poprzez odpowiednie planowanie i zarządzanie inwestycją znaczący efekt wartości dodanej.

Podczas odbierania nagrody p. Piotr Feliński, Skarbnik Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida, zaznaczył rolę współpracy samorządów i instytucji kluczowych dla rozwoju Mazur. Powiedział „Nasze towarzyszenie skupia 17 samorządów, dojrzeliśmy do tego, że duży może więcej. Jako stowarzyszanie wraz z przedsiębiorstwem Wody Polskie, z finansowaniem unijnym, zrealizowaliśmy ogromnie ważny projekt. Na tym nie koniec, będziemy sięgać dalej w obecnej perspektywie, by rozwijać infrastrukturę dla turystów.”

Więcej o nagrodzie i laureatach tutaj.