Projekt promocji gospodarczej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich „7 Cudów Mazur” uzyskał uznanie jury konkursu PRO Warmia i Mazury. Wykreowana w ramach projektu marka Mazury to Biznes została wyróżniona w kategorii promocji gospodarczej.

Konkurs PRO Warmia i Mazury kierowany jest przede wszystkim do samorządów lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Biorą w nim udział także instytucje otoczenia biznesu i instytucje naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego takie jak inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry.

W tym roku jedną z nagród otrzymał projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 wraz z jedenastoma lokalnymi samorządami. W kategorii promocji gospodarczej wyróżnienie otrzyma projekt „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” wraz z kampanią i brandem Mazury to Biznes.

„To jest zwieńczenie kilku lat pracy. Najistotniejsze dla mnie w tym przedsięwzięciu jest to, że udało nam się połączyć potencjały, wesprzeć słabszych, skorzystać z siły i doświadczenia mocniejszych i wspólnie, razem sięgnąć wyżej”. – powiedziała na gali rozdania nagród Agnieszka Kombel – Gawlik, Dyrektorka Biura Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Projekt 7 Cudów Mazur powstał z potrzeby przełamania utrwalonego stereotypu niskiej atrakcyjności inwestycyjnej obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w tym braku upowszechnionego wizerunku mikroregionu.

W ramach projektu zrealizowano ogólnopolską kampanię promocyjną pod marką „Mazury to Biznes” podkreślając rolę MŚP w rozwoju regionu. Przeprowadzono szereg działań mających na celu integrację działań wizerunkowych samorządów Krainy Wielkich Jezior Mazurskich wyposażając je w ekspertyzy, raporty i szkolenia w zakresie systemów obsługi inwestora i wsparcia eksportu. Zrealizowano także na ich potrzeby 15 wizyt studyjnych dla biznesu i mediów spoza Polski i 15 spotkań i 3 konferencje sieciujące lokalnych przedsiębiorców i samorządy. To wszystko w oparciu o firmy sektora MŚP i branże najbardziej perspektywiczne dla regionu.

Na sam koniec projektu zaplanowano przygotowanie szeregu narzędzi wspierających rozwój biznesu z systemami informacji gospodarczej i obsługi inwestora i eksportera. Wartość działań przekroczyła 9 milionów złotych, z czego 7,5 mln to wkład środków Unii Europejskiej.

Organizatorami Jubileuszowego X Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur byli Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

Dotychczas odbyło się dziewięć edycji festiwalu – w Jabłoni w pobliżu Pisza (2011), Elblągu (2012), Ełku (2013), Działdowie (2014), Giżycku (2015), Ostródzie (2016), Iławie (2017), Tereszewie na terenie Gminy Kurzętnik (2018) oraz w Mrągowie (2019). Były to pierwsze tego typu wydarzenia o charakterze konferencyjno-warsztatowym skierowane do kadr odpowiedzialnych za promocję jednostek samorządu terytorialnego w województwie.

Więcej o konkursie i Festiwalu promocji gospodarczej PRO Warmia i Mazury na stronie www.

Więcej o projekcie 7 Cudów Mazur oraz marce Mazury to Biznes na www Stowarzyszenia i dedykowanej stronie www.