Dziś w siedzibie Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Kulturalnego w Warszawie przedstawiciele Stowarzyszenie odebrali nagrodę Przyjaznego Brzegu. Wyróżnienie przyznawane jest za inwestycje w budowle hydrotechniczne na polskich wodach śródlądowych.

Żegluga śródlądowa, ma przed sobą niemałe perspektywy i potencjał, zarówno gospodarczy jak i rekreacyjny. Dlatego Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wspierając każdą inicjatywę, służącą rozwojowi polskich szlaków wodnych, w 2016 r ustanowiło medal gen. Ignacego Prądzyńskiego. Patronat nad konkursem przyjęli Minister Infrastruktury oraz Minister Sportu i Turystyki.

W tym roku, podczas posiedzenia jury XVIII edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu przyznano medale i dyplomy honorowe nagrody im. gen. I. Prądzyńskiego, za popularyzację osiągnięć w zakresie realizacji inwestycji polegających na budowie, modernizacji lub rewitalizacji budowli hydrotechnicznych na polskich śródlądowych drogach wodnych. Pierwszymi laureatami zostali: Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, oraz firma budowlana Hydrobud Kielczyk.

Wyróżnienie przyznano za realizację projektów budowy i przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich. Projekty realizowane są w partnerstwie samorządów Stowarzyszenia i PGW Wody Polskie. W jego ramach wykonano remonty kanałów Szymońskiego, Łuczańskiego, Mioduńskiego, Grunwaldzkiego i Tałtckiego, przebudowano części nabrzeża jezior Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy, wybudowano kładkę nad kanałem Giżyckim oraz w Mikołajkach a także wyremontowano śluzę Guzianka I i wybudowano śluzę Guzianka II.

Nagrodzone projekty dofinansowano z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

O patronie nagrody:

W roku 2022 mija 200 lat od podjęcia decyzji o budowie Kanału Augustowskiego. Architektem tego wielkiego dzieła został generał Ignacy Prądzyński, uzdolniony inżynier i gorący patriota – Bohater Wojen Napoleońskich i Powstania Listopadowego. Dzięki budowie tej ważnej drogi wodnej możliwy był rozwój ekonomiczny ziem polskich, przez swobodny spływ towarów między interiorem a portami Morza Bałtyckiego. Kanał Augustowski stał się pomnikiem historii oraz został włączony w Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego.

Więcej o nagrodzie na stronie www PTTK.