W związku z przedłużającymi się restrykcjami dotyczącymi m.in. branży turystycznej, samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 wystosowały Apel do Premiera o rozważenie inicjatywy przesunięcia obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, a tym samym ustawowego dnia wolnego od pracy, na inny termin majowy. Pozwoliłoby to wydłużyć weekend, już bez zamkniętych podmiotów turystycznych i gastronomicznych.

Treść apelu
——————————————–

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze,

Niedawno minął rok od czasu ogłoszenia stanu epidemiologicznego na terenie naszego kraju. Do dziś branża turystyczna była i jest zamknięta, z wyjątkiem krótkiego okresu wakacyjnego, w którym dopuszczono jej funkcjonowanie z dużymi ograniczeniami.

W tym czasie, po stratach jakie przyniosły kolejne fale pandemii, znaczna część obiektów przygotowana była na przyjęcie większych grup gości w okresie świąt i nowego roku oraz ferii zimowych. Jednak w związku z dalszym rozwojem pandemii i wprowadzonym zamrożeniem tej branży, tak się nie stało. Obiekty noclegowe, lokale gastronomiczne zostały pozamykane. Wraz z nimi różne firmy świadczące na ich rzecz usługi czy dostawy.

Sygnały jakie otrzymujemy od naszych przedsiębiorców są niepokojące. Odnotowują oni olbrzymie straty finansowe związane z koniecznością utrzymania infrastruktury i pracowników. Coraz powszechniejsze stają się informacje o zwolnieniach, a co gorsze o zamknięciach firm. Mamy rosnące obawy o to czy lokalne przedsiębiorstwa będą w stanie po tak głębokim kryzysie się odbudować. Jeśli nie, to po raz kolejny zaobserwujemy wypieranie lokalnego kapitału, zarówno tego ludzkiego jak i finansowego, z naszego i tak ubogiego regionu. Istnieje realne niebezpieczeństwo utraty doświadczonych pracowników tej branży, ponieważ po przekwalifikowaniu się, nie wrócą już do dotychczasowych zajęć.

            Z nadzieją liczyliśmy na, przynajmniej częściowe, otwarcie branży turystycznej na okres tzw. majówki. W tym roku jest ona co prawda krótsza, ale tradycyjnie otwiera sezon turystyczny na Mazurach. W związku z przedłużeniem obostrzeń do 3 maja zwracamy się do Pana z propozycją, która daje nadzieję na rozpoczęcie sezonu. Pierwsze dni maja przypadają na weekend, natomiast obchody Święta Konstytucji 3 Maja to poniedziałek. Prosimy o rozważenie wyjścia z inicjatywą przesunięcia obchodów, a tym samym ustawowego dnia wolnego od pracy, na inny termin majowy, tak by mimo wszystko wydłużyć weekend, już bez zamkniętych podmiotów turystycznych i gastronomicznych. Wychodząc z taką propozycją, liczymy na luzowanie restrykcji jeszcze przed okresem wakacyjnym. 

Takie rozwiązanie sprzyja przedsiębiorcom turystycznym i turystom, którzy otrzymają możliwość wypoczynku „poza domem”, ale też i uczczenia jednego z najważniejszych polskich świąt, bez „twardych” restrykcji epidemiologicznych, z jakimi będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie. 

Warto podkreślić, że jest to rozwiązanie ponadregionalne, nie wspierające wybranego regionu turystycznego, ale korzystne dla wszystkich. Pomysł pojawił się zresztą w środowisku miłośników aktywnego poznawania naszego kraju, a mianowicie olsztyńskim Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym. 

W związku z powyższym apelujemy do Pana Premiera o rozważenie naszej propozycji. Jest ona pozytywną odpowiedzią, na problemy samorządów, przedsiębiorców z obszarów gdzie turystyka stanowi ważną gałąź gospodarki, takich jak Mazury, ale i mieszkańców naszego kraju. Liczymy na Pana inicjatywę w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”

Zarząd Stowarzyszenia reprezentowany przez:

1)     Burmistrza  Mikołajek – Piotra Jakubowskiego
2)     Burmistrza Giżycka – Wojciecha Karola Iwaszkiewicza
3)     Burmistrza  Pisza – Andrzeja Szymborskiego
4)     Burmistrza Rucianego- Nidy –  Piotra Felińskiego
5)     Burmistrza Orzysza – Zbigniewa Włodkowskiego

Przesłano do wiadomości:

  1. Polska Organizacja Turystyczna
  2. Polska Izba Turystyki