Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy wszystkim przedstawicielom samorządu, a zwłaszcza naszym partnerom – członkom Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, podziękowania za zaangażowanie w rozwój Krainy Wielkich Jezior.

Iskrą do założenia Stowarzyszenia w 2015 roku było przekonanie, że partnerstwo samorządów pozwoli wyjść poza lokalną perspektywę i osiągnąć cele, których efekty będą zauważalne w skali całego regionu. Dziękujemy za konsekwentne realizowanie Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2030, podejmowanie ponadlokalnych działań i wiarę w to, że razem możemy więcej.

Życzymy dalszej owocnej współpracy, innowacyjnych pomysłów, nieustającego entuzjazmu w wypełnianiu swojej misji oraz samych sukcesów w rozwijaniu Krainy.