W zeszył tygodniu zakończono kolejny, ważny etap projektu udrożnienia szlaku wodnego i przebudowy nabrzeży jezior mazurskich – remont Kanału Grunwaldzkiego. Łączący jeziora Kotek i Tałtowisko na szlaku od Mikołajek do Giżycka kanał to prawie pół kilometrowa inwestycja realizowana przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich wraz ze stworzoną na przełomie XIX i XX wieku infrastrukturą dróg wodnych jest gospodarczym sercem i motorem rozwoju miejscowości obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.  Renowacja Kanału Grunwaldzkiego to element szerszego projektu infrastrukturalnego, którego celem jest udrożnienie tego właśnie szlaku wodnego, przebudowy nabrzeży jezior i rzek mazurskich co docelowo ma przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania i zachowania w dobrym stanie zasobów kulturowych i naturalnych regionu. 

Briefing prasowy z okazji ukończenia remontu Kanału Grunwaldzkiego. Na zdjęciu Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca. Fot. Wody Polskie

W uroczystym otwarciu wyremontowanego Kanału Gruwaldzkiego wzięli udział Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk, Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca wraz z przedstawicielami regionalnego i lokalnego samorządu i Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 . Sam Kanał przeszedł kompleksową przebudowę i na jego prawie półkilometrowym odcinku dokonano umocnień i pogłębiono dno kanału do wymaganej głębokości 1,6 m, udrożniono wloty i zbudowano cztery przejścia dla zwierząt w postaci opasek z kiszek faszynowych.

Wartość remontu Kanału wyniosła 11 mln zł a jego realizatorem był PGW Wody Polskie.

Kanał Grunwaldzki. Fot. Wody Polskie

Cały projekt udrożnienia Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich to inwestycja o wartości ponad 383 milionów złotych, z czego ponad 154 miliony złotych to wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, której zakończenie ma nastąpić już za dwa lata.

Szczegółowy opis realizowanych działań można znaleźć tutaj.