Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 4 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r. Opinie i uwagi będzie można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu jest dostępny do pobrania tutaj:
FEWiM 2021-2027 – projekt do konsultacji
FORMULARZ KONSULTACYJNY FEWiM 2021-2027

Wypełnione formularze konsultacyjne (w formacie edytowalnym i .pdf) należy przekazywać:
• drogą elektroniczną na adres: dpr@warmia.mazury.pl;
• drogą korespondencyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-562 Olsztyn.

Opinie i uwagi z datą wpływu przed 4.10.2021 r. i po 8.11.2021 r., jak również niepodpisane, nie będą rozpatrywane.

20 października będzie miało miejsce dedykowane Krainie Wielkich Jezior Mazurskich spotkanie online tutaj.