Kanał Węgorzewski zostanie w ciągu niecałego roku przebudowany i dostosowany do potrzeb bezpiecznej żeglugi na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Dziś podpisano umowę na remont ponad 900 metrów na odcinku pomiędzy Węgorzewem a Piszem.

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich jest jedną z głównych atrakcji turystycznych regionu. Przez lata wykorzystywane przez żeglarzy turystów, mieszkańców i przedsiębiorców kanały i nabrzeża ulegały zniszczeniu w wyniku intensywnego użytkowania. Od 2017 roku jednak szlak jest sukcesywnie remontowany w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz środków rządowych.

Dziś, 22 listopada 2021 r. podpisana została w Węgorzewie kolejna umowa na wykonanie robót budowlanych na przebudowę umocnień. Tym razem odcinka Kanału Węgorzewskiego. Celem prac ma być przywrócenie odpowiednich parametrów technicznych, niezbędnych głębokości nawigacyjnych oraz drożności tej części szlaku.

Konferencja podpisanie umowy na remont Kanału Węgorzewskiego. Kanał Węgorzewski. Foto: Wody Polskie

Kanał Węgorzewski jest kanałem żeglownym na pomiędzy miastami Pisz i Węgorzewo w km 85,15-86,07. Na brzegu lewym, na długości ok 783 mb – znajdują się pozostałości po umocnieniu biologicznym, natomiast na prawym brzegu jest to odcinek ok 578 mb. Na długości 184 mb znajduje się umocnienie palowo-płytowe zakończone oczepem żelbetowym. (Łącznie prawy brzeg ma długość 762 mb.)

Prace będą polegały na rozbiórce zniszczonych umocnień brzegowych i wykonaniu nowego umocnienia brzegów kanału. W ramach umowy realizowane zostanie także oczyszczenie i udrożnienie koryta kanału – prace odmuleniowe planuje się wykonać do głębokości 1,6 m.

Umowa podpisana została pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a Korporacją Budowlaną DORACO Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Koszt wykonania prac budowlanych to 20 742 871,91 zł. Jest to trzecia umowa na roboty budowlane zawierana w ramach etapu III. Dofinansowanie ze środków UE: 17 631 441,12 zł, środki BP: 3 111 430,79 zł.

W dniu 22 listopada 2021 r. zawarta została również umowa na nadzór inwestorski – Wykonawcą zostało Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński. Koszt nadzoru to 139 859,61 zł.

Kanał Węgorzewski. Foto: Wody Polskie

Niniejszy projekt jest elementem składowym przedsięwzięcia dotyczącego budowy i przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich opisanym
w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru („Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – strategia), stanowiąc jego trzeci etap.

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz na podstawie umowy dofinansowania ze środków EFRR zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.