Od marca do końca 2022 roku będzie można pływać po mazurskich jeziorach bez opłat. Wszystkie jednostki pływające po publicznych wodach śródlądowych, zarówno te turystyczne jak i towarowe, zostaną zwolnione w tym okresie z opłat za śluzowanie.

W przyszłym roku, w sezonie żeglugowym, jednostki pływające będą zwolnione z opłat za śluzowanie. Prezydent RP podpisał ustawę, która zwalnia z takich opłat jednostki towarowe i turystyczne co ma docelowo przyczynić się do promocji żeglugi śródlądowej i turystyki w trudnym okresie pandemii.

Zgodnie z art. 568b Ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o zmianie tzw Ustawy COVIDowej od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. podmioty wykonujące czynności, o których mowa w art. 306 ust. 1 Prawo wodne, zwalnia się z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz z urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych.

Wskazany art. 306 ust.1 ustawy Prawo wodne wskazuje, iż należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych, ponosi się za:

  • przewóz osób statkami pasażerskimi oraz wycieczkowymi;
  • przewóz towarów statkami towarowymi;
  • żeglugę pustych statków towarowych;
  • holowanie lub spław drewna;
  • korzystanie ze śluz lub pochylni.

Pełna treść dokumentu do pobrania TUTAJ.