Ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej śródmiejskiego obszaru Ruciane-Nida! Teren opracowania obejmuje zagospodarowanie brzegu jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku.

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji ubanistyczno‑architektonicznej śródmiejskiego obszaru w miejscowości Ruciane‑Nida . Konkursowy teren obejmował brzeg jeziora Guzianka Duża, przyległe tereny zielni miejskiej i dawnego tartaku. Program funkcjonalny zakładał uwzględnienie portu jachtowego, strefy obsługi turystyki wodnej, pieszej i rowerowej, terenów urządzonej zieleni miejskiej i ogólnodostępnej strefy wypoczynku nad wodą.

Sąd konkursowy pod przewodnictwem Zbigniewa Maćkowa (SARP Wrocław) w składzie: Wojciech Gadomski (sędzia referent, SARP Olsztyn), Piotr Ryszard Feliński (burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida), Marek Kaczmarczyk (Inspektor ds. pozyskania funduszy zewnętrznych; z ramienia Zamawiającego), Małgorzata Lidia Kaczmarczyk (kierowniczka Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; z ramienia Zamawiającego), Artur Chudzik (kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; z ramienia Zamawiającego), Marcin Brataniec (SARP Kraków) i Adriana Patalas (SARP Olsztyn) spośród 10 finalnych prac wybrał laureatów.

I Nagrodę jednogłośnie przyznano pracowni Restudio Jacaszek Architekci z Gdańska. II Nagrodę zdobył zespół z biura D+P Architektura z Katowic a III Nagrodę wręczno Pracowni Architektonicznej Format z Kielc. Wyróżnienie otrzymał zespół biura Inicjatywa Projektowa z Warszawy.

Według jury „praca została nagrodzona za klarowną i atrakcyjną kompozycję urbanistyczną przeprowadzoną z bardzo dużą wrażliwością dla zastanego kontekstu. Sąd konkursowy wysoko ocenił trafność decyzji uwzględniających wszystkie uwarunkowania lokalne. Czysta dyspozycja obiektów umowżliwia odrębne ich funkcjonowanie oraz właściwe etapowanie inwestycji. Bardzo trafne wydają się decyzje nawiązujące do postindustrialnej historii miejsca. Praca zachowuje niezwykle cenne walory krajobrazowe, a jednocześnie buduje atrakcyjny program funkcjonalny z dużym potencjałem rozwojowym”.

Więcej na stronie www SARP oddział Olsztyn.