Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie zostały oficjalnie członkiem Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dla obu organizacji to wzmocnienie ich roli w kreowaniu atrakcyjności regionu i co najważniejsze, to wzmocnienie potencjału rozwojowego turystyki na Mazurach.

Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna to organizacja działająca od 2003 roku, której zadania związane są z budowaniem wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Są to działania polegające między innymi na promocji regionu na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, działalności wydawniczej, prowadzeniu Wojewódzkiego Centrum Informacji Turystycznej, udziale i organizacji wydarzeń promocyjnych czy koordynacji działań w zakresie i na rzecz rozwoju turystyki w regionie.

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 realizuje szereg projektów rozwojowych na rzecz samorządów w nim zrzeszonych. Wśród tych projektów znaczna część jest bezpośrednio lub pośrednio skierowana na zwiększenie atrakcyjności turystycznej jako istotnego elementu lokalnej gospodarki. Poprawia jakość żeglownych szlaków jezior mazurskich czy tworzy nowe produkty turystyczne takie jak Mazurska Pętla Rowerowa.

Współpraca obu organizacji będzie koncentrowała się na zwiększeniu możliwości promocyjnych mazurskich atrakcji turystycznych. Dotyczy to zarówno atrakcji kreowanych lub wspieranych bezpośrednio przez biuro Stowarzyszenia jak i atrakcji występujących na obszarze gmin i powiatów – członków Stowarzyszenia.

Strona www Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.