Zakończył się właśnie remont Kanału Piękna Góra łącznego jezioro Tajty z jeziorem Kisajno dzięki czemu można było dziś ponownie otworzyć drogę wodną Pisz – Węgorzewo.

Dziś Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku – oficjalnie otworzyło drogę wodną Pisz – Węgorzewo w systemie Wielkich Jezior Mazurskich. Oznacza to, że od dziś można bezpiecznie uprawiać żeglugę na szlaku.

Jednocześnie przed otwarciem drogi wodnej zakończył się remont Kanału Piękna Góra łącznego jezioro Tajty z jeziorem Kisajno. Przebudowane zostało 140 m umocnień kanału wraz z małą korektą główki wyjściowej na jezioro Kisajno. Kanał został także udrożniony do głębokości 1,6 m, co zapewni właściwe parametry klasy drogi wodnej (I A).  Remont Kanału Piękna Góra  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa żeglugi na szlaku Bocznym jez. Kisajno – jez. Niegocin. Zastosowana technologia ścianek szczelnych stalowych zwieńczonych oczepem żelbetowym pozwoli na długotrwałe i bezobsługowe jego użytkowanie w przyszłości. Remont Kanału trwał od września ubiegłego roku i kosztował  ponad 3 miliony złotych.  (3 089 847,06zł. Dofinansowanie ze środków UE: 2 387 265,79 zł, środki Budżetu Państwa: 421  282,20 zł, środki własne PGW Wody Polskie: 281 299,06 zł).

Na początku roku natomiast zakończył się remont Kanału Tałckiego łączącego jezioro Tałty z jeziorem Tałtowisko. Kanał o długości 1,6 km przeszedł kompleksową przebudowę. Powstało także 8 przejścia dla zwierząt w postaci opasek z kiszek faszynowych oraz umocniono i pogłębiono dno kanału dla uzyskania wymaganej głębokości 1,6 m. Remont Kanału Tałckiego trwał 1,5 roku i kosztował ponad 27 milionów złotych.

Ze względu na remont  kanałów Mioduńskiego, Szymońskiego, Węgorzewskiego oraz rzeki Węgorapy, na drodze wodnej możliwe są utrudnienia w ruchu oraz wydłużony czas oczekiwania na wejście do kanałów. Należy jednak podkreślić, że mimo prowadzonych prac, kanały – podobnie jak w ubiegłym roku – przez cały sezon żeglugowy pozostaną otwarte dla ruchu i będzie można nimi pływać.

Największe zaawansowanie prac jest Kanale Mioduńskim. Zakończyły się tam prace rozbiórkowe i  pogrążanie ścianek szczelnych. Trwa wykonywaniem drenażu oraz roboty związane z wykonaniem oczepu. Remont potrwa do końca lipca br. Na Kanale Szymońskim trwają rozbiórki istniejącego ubezpieczenia oraz pogrążane są kolejno ścianki szczelne. Kontynuowane jest także wykonywanie drenażu oraz oczepu. Termin zakończenia robot budowlanych to kwiecień 2023 r. Na Kanale Węgorzewski i rzece Węgorapie  trwają prace rozbiórkowe i pogrążanie ścianek szczelnych. Inwestycje zakończą się tam kolejno w kwietniu i maju 2023 roku.

Ponadto Wody Polskie ogłosiły przetarg na remont śluzy i jazu w Karwiku. Termin otwarcia ofert zaplanowano na 11 maja.  Oznacza to, że śluza Karwik będzie otwarta dla żeglugi w okresie wakacyjnym. Szacujemy, że pracę mogą się tam rozpocząć pod koniec sierpnia lub we wrześniu. W maju planowane jest także ogłoszenie przetargu na remont Kanału Giżyckiego  oraz śluzy Guzianka I.

Inwestycje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich są niezbędne ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeń brzegowych kanałów łączących jeziora oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego. Ograniczona jest też drożność niektórych odcinków kanałów i jezior spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń i budowli inżynierskich (śluzy, mostów, kładek itp.). Przebudowa kanałów przyczyni się do poprawy drożności szlaku wodnego, a co za tym idzie do wzrostu bezpieczeństwa, a także zwiększenia potencjał turystyczny regionu, z zachowaniem jego walorów środowiskowych.

Inwestycje realizowane są w ramach zadania pod nazwą „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.