W sobotę. 21 maja br., odbyło się uroczyste przekazanie łodzi oraz prezentacja efektów projektów realizowanych w ramach strategii współpracy samorządów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W Mikołajach, przy nowej promenadzie, spotkani się samorządowcy oraz sportowcy i przedsiębiorcy, którzy na co dzień korzystają z nowej infrastruktury.

Rozwój Mazurskiego Klubu Żeglarskiego w Mikołajkach jest elementem strategicznego projektu rozwoju całego Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, który zakłada nie tylko inwestycje w infrastrukturę, ale też w lokalną społeczność.

W sobotę uroczyście przekazano przedstawicielom klubu oraz jego członkom nowe łodzie i ponton. Zaprezentowano także efekty zarówno projektu budowy budynku do obsługi szkoleń żeglarskich jak i infrastrukturalnego projektu budowy i przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W ramach etapu IIA tego projektu udrożniono szlak wodny na Kanale Łuczańskim w Giżycku oraz przebudowano nabrzeża jezior Mikołajskiego, Nidzkiego, Niegocin oraz rzeki Pisy.

Zaproszeni goście mogli także od strony wody zobaczyć skalę i zakres inwestycji, które to były współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014 – 2020.