W piątek 22 lipca br. odbyło się XXVII posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głównym punktem obrad było głosowanie nad rekomendacją przyjęcia inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego „Zdrowe Życie”.

Pod przewodnictwem Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głównym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem uchwały 1/2022 w sprawie rekomendacji dotyczącej przyjęcia inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego „Zdrowe Życie”.

Przedstawione zostały zasady identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, następnie głos zabrali kolejno dr hab. Wojciech Dziemianowicz oraz eksperci z Zespołu Ekspertów ds. identyfikacji Inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego: prof. Ireneusz Marek Kowalski, dr Konrad Szydłowski oraz dr Magdalena Wysocka. Po wysłuchaniu ocen i rekomendacji, przewodniczący RKS otworzył dyskusję oraz głosowanie.

W głosowaniu jednomyślnie wszyscy członkowie RKS opowiedzieli się za pozytywną rekomendacją zatwierdzenia specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego „Zdrowe Życie”.

Podstawą opracowania koncepcji IS „zdrowe życie” jest wyjątkowy potencjał nieskażonego środowiska Warmii i Mazur i działające w regionie unikalne podmioty gospodarcze rozwijające się w sektorze związanym z usługami medycznymi i okołomedycznymi.

Coraz mocniejsza jest również pozycja ośrodków badawczo-naukowych w dziedzinie medycyny, prężnie rozwijają się specjalistyczne usługi zdrowotne oraz zwiększa się wśród mieszkańców regionu dbałość o jakość życia.

Proponowana specjalizacja obejmowałaby także sektor technologii/usług/produktów służących ochronie zdrowia, profilaktyce zdrowotnej, promocji zdrowego trybu życia oraz technologii/usług/produktów związanych z gospodarką niskoemisyjną i utrzymaniem wysokiej jakości środowiska.

Kolejnym etapem dotyczącym przyjęcia specjalizacji będzie decyzja zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

/Źródło: https://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu /