Dziś miało miejsce uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą na remont śluzy i jazu w Karwiku. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa drogi wodnej Kanału Jeglińskiego łączącego jeziora Śniardwy i Roś. Prace mają potrwać rok.

Śluza i jaz w Karwiku zlokalizowane są w gminie Pisz na żeglownym kanale Jeglińskim, ok. 600 m przed wylotem tego kanału na jezioro Seksty. Wybudowane w połowie XIX wieku pozwalają na połączenie Pisza z systemem Wielkich Jezior Mazurskich.

Stopień wodny w Karwiku wraz z jazem w Kwiku stanowią główne budowle piętrzące decydujące o rozrządzie wody w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich. Umożliwiają one zrzut roztopowych wód wiosennych poprzez rzekę Pisę w kierunku rzeki Narew, przez co stabilizują stosunki wodne w regionie i zapobiegają lokalnym podtopieniom na terenie oddziaływania Wielkich Jezior Mazurskich.

W dniu 22 września 2022 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą HYDROBUD o całkowitej wartości 11 015 113,03 zł . Jest to czwarta umowa na roboty budowlane zawierana w ramach etapu III szerokiego projektu budowy i przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich.

Prace remontowe, zarówno na śluzie jak i na jazie, będą polegały na wykonaniu iniekcji uszczelniających i wzmacniających w miejscach występowania zarysowań i widocznych przecieków wody oraz położeniu nowej okładziny. Roboty te zostaną poprzedzone skuciem nierówności betonu i ułożeniem siatki zbrojeniowej.

Remont będzie wymagał etapowania robót, ze względu na konieczność ciągłego zrzutu wody Kanałem Jeglińskim. W pierwszym etapie nastąpi remont jazu, a w drugim remont śluzy. Będzie to możliwe dzięki wykonaniu gródz budowlanych, które umożliwią przeprowadzenie prac metodą „na sucho”.

Remont obejmie: przyczółki jazu, filar jazu, próg i koronę jazu, betonowe ubezpieczenia skarpowe jazu, głowę górną i dolną śluzy, skarpy komory śluzy i schody w komorze, umocnienia brzegowe awanportów, przepławkę dla ryb, budynek magazynowy i sterówkę. Zmodernizowane zostanie zasilanie i sterowanie, wymienione będą wrota śluzy oraz urządzenia napędowe. Zamontowane zostaną nowe oznakowania oraz świetlne tablice informacyjne.

Dzięki realizacji zadania nastąpi:

  • wzrost bezpieczeństwa zarówno żeglarzy jak i lokalnej społeczności,
  • zwiększenie atrakcyjności regionu i jego rozwój społeczno-gospodarczy,
  • wzrost komfortu użytkowników drogi wodnej Pisz-Węgorzewo w trakcie pokonywania różnicy piętrzenia między jez. Roś i Seksty

Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz na podstawie umowy dofinansowania ze środków EFRR zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie. Wartość dofinansowania ze środków UE to 9 362 846,08 zł.