Część drogi wodnej Pisz – Węgorzewo łącząca jeziora Szymon i Kotek Wielki została oficjalnie oddana wodniakom do użytku. 19 października br. zakończyły się odbiory prac remontowych na Kanale Mioduńskim realizowanych w ramach partnerskiego projektu pn. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/Etap IIB – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlakach od Mikołajek do Giżycka.

Od lat szlak żeglugowy między jeziorem Szymon a Kotek Wielki był w złym stanie technicznym. Tego typu inwestycje są niezbędne ze względu na silną degradację i zły stan ubezpieczeń brzegowych kanałów oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego. Prace remontowe objęły przebudowę i umocnienie brzegów kanału na odcinku blisko 2 km, zostały realizowane zgodnie z harmonogramem – rozpoczęły się z początkiem sierpnia w 2020 r. i z zakończyły we wrześniu br. Całkowity koszt remontu Kanału Mioduńskiego wyniósł ponad 36 mln złotych.

Modernizacja dróg wodnych przyczyni się do rozwoju i uatrakcyjnienia regionu dla odwiedzających. Najważniejszym punktem prowadzenia tego typu remontów na szlakach jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg wodnych. Aktualnie w ramach projektu trwają prace remontowe na Kanale Szymońskim i Kanale Węgorzewskim i rzece Węgorapie. Trwa postępowanie przetargowe na remont Kanału Giżyckiego. Ponadto Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku Wody Polskie 22 września br. podpisały umowę na remont Śluzy i Jazu Karwik o wartości 11 mln złotych.

/na podstawie materiałów prasowych PGW Wody Polskie/