We środę 30 listopada br. miało miejsce spotkanie sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, którego głównym tematem było zanieczyszczanie ściekami wód Wielkich Jezior Mazurskich.

Podczas ostatniego spotkania Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmu RP podjęty został temat zanieczyszczania Wielkich Jezior Mazurskich. Do grona dyskutantów zaproszono Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia – Burmistrza Mikołajek – p. Piotra Jakubowskiego. Pan Jakubowski referował zakres i skalę zjawiska.

Aktualnie na 160 zarejestrowanych na tym obszarze marin tylko 12 posiada instalacje obioru nieczystości z jachtów a 33 odbiera nieczystości z toalet przenośnych. Szacuje się, że rocznie wraz ze ściekami nieoczyszczonymi, do jeziora trafia około 2 ton azotu. Pan Jakubowski przedstawia między innymi gotowy do realizacji, w ramach funduszy unijnych 2021-2027, projekt sanitacji jezior, który w ramach współpracy ma być realizowany przez samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Tu wskazuje potrzebę wsparcia przedsięwzięcia między innymi w zapewnieniu wkładu własnego do budowy instalacji.

Podjęty został temat obowiązku oddawania nieczystości przez najmujących jednostki pływające oraz tworzenia dostępnych i powszechnych punktów odbioru nieczystości. Zaproponowano także stworzenie systemu kontroli i egzekucji tego obowiązku.

Do tematu odniósł się także Radny Rady Miejskiej w Węgorzewie Mateusz Rodziewicz, Poseł na Sejm RP Jacek Protas, Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie – Paweł Rusiecki i Wiceminister Infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Zapis transmisji poniżej: