Projekt przebudowy infrastruktury szlaku wodnego Wielkich Jezior Mazurskich został nominowany do nagrody Top Inwestycje Komunalne 2023. Do końca jego realizacji zostało jeszcze kilka miesięcy ale już pod koniec kwietnia może zostać wyróżniona przez kapitułę organizatora konkursu – Portal Samorządowy.

Konkurs Top Inwestycje Komunalne ma za zadanie wskazanie skali inwestycji komunalnych i ich prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców i prowadzony jest przez redakcję Portalu Samorządowego.

Oceny zgłoszeń wraz redakcją dokonuje Rada Konsultacyjna składająca się z doświadczonych samorządowców, ekonomistów, menedżerów, ekspertów i urzędników. W ramach konsultacji zostanie ostatecznie wybranych do 10 zwycięskich inwestycji prowadzonych przez samorządy lub podmioty, w których mają one udziały, ewentualnie realizowanych przez spółki, które wykonują zadania władzy lokalnej, np. w zakresie gospodarki komunalnej.

Inwestycja partnerska, pod wspólnym tytułem „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich„, została zakwalifikowana do finałowej puli 28 nominowanych inwestycji polskich samorządów.

Wyróżnione przedsięwzięcie to szeroki projekt zakładający usprawnienie żeglowności szlaków, a przez to zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.

Projekt podzielony został na 4 etapy, których ostatecznym efektem mają być poprawa drożności i żeglowności szlaku, poprawa stanu technicznego infrastruktury transportu wodnego, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, lepsza ochrona przyrody przed antropopresją i transportem wodnym.
Składa się on z 26 konkretnych zadań rozmieszczonych na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Są to zadania związane nie tylko z udrożnieniem 5 kanałów pomiędzy jeziorami. To także przebudowa nabrzeży portowych i ich zaplecza technicznego, remonty śluz czy jazów, budowa dwóch kładek dla pieszych na szlaku wodnym oraz budowa całkiem nowej śluzy.

Projekt przebudowy szlaku żeglownego to nie tylko znaczące inwestycje dla lokalnej gospodarki, ale także efekt szerokiej współpracy. Dzięki niej poszczególni partnerzy mogli uzyskać efekt skali, a poprzez odpowiednie planowanie i zarządzanie inwestycją znaczący efekt wartości dodanej.

Niezależnie od wyborów Kapituły każdy może oddać głos za lub przeciw każdemu z przedsięwzięć. Głosowanie skończy się 11 kwietnia o godz. 9.00 a najbardziej popularna inwestycja otrzyma specjalną nagrodę czytelników PortalSamorzadowy.pl.

Zwycięskie samorządy odbiorą nagrody w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który będzie miał miejsce w Katowicach w dniach 24-26 kwietnia 2023.

Zagłosować na naszą inwestycję można TUTAJ.

Więcej o projekcie można przeczytać TUTAJ.