Jesteśmy coraz bliżej finału dużych inwestycji na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich! Dziś do dyspozycji wodniaków oddano kolejne wyremontowane drogi wodne: Kanał Szymoński, Kanał Węgorzewski i rzekę Węgorapę. Dzięki prowadzonej rewitalizacji zwiększamy bezpieczeństwo i komfort użytkowników mazurskich szlaków wodnych. Jeszcze przed końcem roku zakończymy modernizację stopnia wodnego w Karwiku, śluzy Guzianka I oraz Kanału Łuczańskiego w Giżycku. Sprawne tempo realizacji inwestycji jest możliwe dzięki dobrej współpracy z mazurskimi samorządami oraz wsparciu środków finansowych z Unii Europejskiej.

Dziś odbyła się konferencja prasowa poświęcona oddaniu do użytku Kanału Szymońskiego, Kanału Węgorzewskiego i rzeki Węgorapy. W uroczystości wzięli udział m.in. Norbert Maliszewski – Sekretarz stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krzysztof Woś – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Piotr Jakubowski – Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki oraz Prezes Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 będącego beneficjentem projektu.

– Na Mazurach nie było tak dużych inwestycji od czasów II wojny światowej. Mazury jak tlen potrzebują inwestycji, które zwiększają atrakacyjność regionu, dają miejsca pracy i zwiększają bezpieczeństwo użytkowników dróg wodnych – powiedział Norbert Maliszewski.

– Wody Polskie z sukcesem zakończyły kolejne inwestycje. Ten duży projekt realizujemy razem ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, przy udziale środków unijnych. Zakończyliśmy już remonty kilku mazurskich kanałów i budowę śluzy Guzianka II. Aktualnie trwają prace na stopniu Karwik Kanale Łuczańskim i śluzie Guzianka I, które skończymy jeszcze w tym roku. Dziękujemy samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego za dobrą współpracę – zaznaczył Krzysztof Woś.

– Rozmawiamy o realizacji kolejnych inwestycji w ramach środków europejskich. Mam nadzieję, że będą sprawnie realizowane, jak te dotychczas. Dobra współpraca Wód Polskich, rządu i samorządu pozwala zmieniać oblicze Mazur – podkreślił Piotr Jakubowski.

Dzięki przeprowadzonej rewitalizacji, wodniacy zyskali kolejne wygodne połączenia między ważnymi szlakami żeglugowymi w systemie Wielkich Jezior Mazurskich. Kanał Szymoński jest najdłuższym kanałem na szlaku od Mikołajek do Giżycka i łączy Jezioro Szymon z Jeziorem Szymoneckim, stanowiącym zatokę Jeziora Jagodne. Kanał Węgorzewski jest kanałem żeglownym na szlaku głównym Pisz – Węgorzewo, a Węgorapa jest rzeką żeglowną stanowiącą częścią szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W ramach ich modernizacji wykonano szereg niezbędnych prac.

Kanał Szymoński został przebudowany i umocniony na całej swojej długości, czyli niemal 2,5 km. Rozebrano istniejące i wykonano nowe ubezpieczenie obydwu brzegów kanału, odtworzono istniejące ubezpieczenie wejść do kanału od strony jeziora Szymon i jeziora Szymoneckiego oraz poprawiono drożność kanału dla lepszego wykorzystania do celów żeglugowych. Wyremontowano stanowiska cumownicze dla statków administratora wody i jednostek pasażerskich oraz zadbano o migrację zwierząt budując przejścia w postaci brodów.

Na Kanale Węgorzewskim rozebrano zniszczone umocnienia brzegowe i wykonano nowe na całej długości kanału. Oczyszczono i udrożniono także jego koryto do głębokości 1,6 m. Remont pozwolił przywrócić odpowiednie parametry techniczne, niezbędne głębokości nawigacyjne oraz drożność kanału.

W ramach prac na rzece Węgorapie wykonano nowe umocnienia brzegowego oraz odbudowano kamienną kierownicę, czyli główkę wejściową na lewym brzegu rzeki Węgorapy z jeziora Mamry i istniejący narzut kamienny. Dzięki temu zabezpieczono brzegi Węgorapy przed rozmywaniem spowodowanym zarówno przez naturalne procesy powodujące erozję brzegu oraz jednostki pływające.

Wody Polskie zrealizowały powyższe zadania w partnerstwie z lokalnymi samorządami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Ich łączna wartość to ponad 80 mln zł. Remonty mazurskich dróg wodnych są elementem przedsięwzięcia dotyczącego budowy i przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich. Zrealizowano je przy dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 (tytuł projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szklakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin”.).

Inwestycje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich są niezbędne ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeń brzegowych kanałów łączących jeziora oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego. Ograniczona jest też drożność niektórych odcinków kanałów i jezior spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń i budowli inżynierskich, takich jak śluzy, mosty, kładki. Przebudowa kanałów przyczyni się do poprawy żeglowności, wzrostu bezpieczeństwa oraz zwiększenia potencjału turystycznego regionu, z zachowaniem jego walorów środowiskowych. O konieczności i ważności inwestycji na szlaku świadczy zainteresowanie wodniaków tym regionem.

Do tej pory w ramach dużego projektu odnowy szlaku żeglownego WJM oddano do ponownego użytku między innymi Kanał Grunwaldzki, Kanał Tałcki, Kanał Piękna Góra i  Kanał Mioduński. Przełomową inwestycją było uruchomienie śluzy Guzianka II – pierwszego takiego obiektu wybudowanego przez Polaków na Mazurach po II wojnie światowej. Tylko od kwietnia do lipca tę śluzę obsługiwano już 2772 razy, prześluzowano łącznie 9374 łodzi i kajaków oraz 485 statków. W tym roku śluza ta jest intensywnie eksploatowana z uwagi na remont sąsiedniej Guzianki I. 

Jeszcze w tym roku kalendarzowym oddane zostaną do użytku Śluza i Jaz Karwik na Kanale Jeglińskim,  który jest jedną z głównych budowli piętrzących decydujących o rozrządzie wody w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich, śluza Guzianka I w Rucianem – Nidzie, a także Kanał Łuczański w Giżycku. Zakończą się również prace budowlane zaplecza technicznego PGW WP do obsługi szlaków żeglugowych w Giżycku i Mikołajkach.

Ze względu na prowadzone prace bieżący rok dla żeglarzy i turystów był szczególnie utrudniony z uwagi na wyłączenie niektórych szlaków z użytkowania, ale już najbliższy sezon żeglugowy z pewnością będzie bardziej przystępny żeglarzom, ponieważ jeszcze w tym roku kalendarzowym zakończą się remonty na mazurskich drogach wodnych.

/opracowanie na podstawie materiału prasowego PGW Wody Polskie/
/foto: materiały prasowe PGW Wody Polskie/