Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Ekologicznej KUMAK w Urwitałcie został uroczyście otwarty. Stacja terenowa Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przekształcona została przy udziale środków europejskich i w ramach Strategi Rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich w nowoczesny budynek służący badaniom i edukacji.

We czwartek 23 listopada br odbyła się uroczystość otwarcia stacji terenowej Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie pod Mikołajkami przekształconej w nowoczesne centrum badań nad bioróżnorodnością oraz miejsce edukacji ekologicznej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Senatu RP, regionalnych i lokalnych władz samorządowych, władz Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Stacja terenowa w Urwitałcie powstała już w latach 70tych XX wieku ale dopiero w 2015 zaplanowana rozbudowa i modernizacja rozpoczęła drogę do dzisiejszego obrazu jednostki. W tym też roku 015 r. modernizacja została wpisana w perspektywiczny plan inwestycyjny Uniwersytetu Warszawskiego i już jako „Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej” wpisane również do Strategii Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Jako inwestycja kluczowa dla regionu uzyskała w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie unijne w wysokości 23,8 mln zł.

Budowę rozpoczęto się w 2020 r., a zakończenie inwestycji nastąpiło w 2023 r. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest obecnie na ponad 35,6 mln zł.

Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej KUMAK to zespół dwóch budynków zaprojektowanych na planie koła. Wtapiają się w otoczenie: częściowo są przysypane ziemią, a ich elewacje pokrywają rośliny. Zastosowano w nich nowoczesne rozwiązania techniczne: prefabrykaty, maty kapilarne, głębinową pompę ciepła zasilaną PV, instalację wody szarej.

Pierwszy budynek pełni funkcję edukacyjną i mieści się w nim wystawa poświęcona ekosystemowi małych zbiorników wodnych. To interaktywne centrum nauki prezentujące żywe zwierzęta i rośliny oraz procesy zachodzące w środowisku. Ekspozycja przedstawia przyrodę Warmii i Mazur i jej powiązanie z człowiekiem. Jest ona skierowana do różnych grup wiekowych oraz dla osób w różnym stopniu zainteresowanych tematem, tak aby wszyscy zwiedzający znaleźli na wystawie coś interesującego. W budynku tym znajduje się również pracownia biologiczna, która przeznaczona jest na kilkugodzinne warsztaty.

Drugi budynek pełni funkcje dydaktyczną – to laboratoria, sala seminaryjna wraz z zapleczem noclegowym. Przeznaczony jest on głównie do prowadzenia zajęć akademickich i badań naukowych z szeroko rozumianych nauk o środowisku. Zajęcia tu prowadzone zapewniają swobodny kontakt z przyrodą. Możliwe jest tutaj prowadzenie części eksperymentalnej, testowania hipotez, wyciągania wniosków, które są ważnymi elementami nowoczesnej dydaktyki.

W Centrum w Urwitałcie prowadzone są zajęcia akademickiego: ekologia ekosystemów wodnych i lądowych, ochrona ekosystemów bagiennych, ćwiczenia terenowe z ekologii terenowej, fauna i flora, siedliskoznastwo, entomologii sądowa, podstawy etologii zwierząt.

„Każda pasja rozpoczyna się od zachwytu. Chcemy pokazać biologię jako przedmiot, który nie nuży, ale zachwyca. Mamy nadzieję, że właśnie ta wystawa, poświęcona różnorodności biologicznej małych zbiorników, będzie temu służyć” – stwierdził prof. Krzysztof Spalik, dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas uroczystego otwarcia Centrum.

„Ochrona przez edukację to jeden z najważniejszych aspektów tego projektu. Bez akceptacji społecznej trudno chronić gatunki zwierząt oraz zagrożone siedliska. Liczę, że dzieci i młodzież z regionu, ale także z całej Polski, będzie mogła korzystać z Centrum i poznawać Krainę Wielkich Jezior Mazurskich” – dodał Grzegorz Górecki, kierownik Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej KUMAK.

Podczas inauguracji, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 wręczyli listy gratulacyjne wraz z podziękowaniem za współpracę oraz decyzję o modernizacji pozwalającej na edukację lokalnej społeczności w zakresie bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę WWW Kumaka.

/tekst na podstawie notatki prasowej ze strony www.biol.uw.edu.pl)