Stopień wodny w Karwiku i śluza w Karwiku przeszły gruntowny remont zwiększając bezpieczeństwo powodziowe i komfort korzystających z mazurskiego szlaku żeglownego. Inwestycja o wartości ponad 13 mln jest elementem dużego projektu poprawy jakości infrastruktury szlaku wodnego Wielki Jezior Mazurskich.

Śluza i jaz w Karwiku zlokalizowane są na żeglownym Kanale Jeglińskim, na szlaku głównym Pisz – Wegorzewo, ok. 600 m przed wylotem tego kanału na jezioro Seksty. Wybudowane w połowie XIX wieku obiekty pozwalają na połączenie Pisza z systemem Wielkich Jezior Mazurskich.

Stopień wodny w Karwiku wraz z jazem w Kwiku stanowią główne budowle piętrzące decydujące o rozrządzie wody w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich. Umożliwiają zrzut roztopowych wód wiosennych poprzez rzekę Pisę w kierunku rzeki Narew, przez co stabilizują stosunki wodne w regionie i zapobiegają lokalnym podtopieniom na terenie oddziaływania Wielkich Jezior Mazurskich.

Obie budowle hydrotechniczne od lat nie przechodziły poważniejszych remontów dlatego też ta inwestycja, której głównym celem była poprawa stanu technicznego obiektów a tym samym bezpieczeństwa na drodze wodnej Pisz – Węgorzewo, była niezbędna.

Zakres prac remontowych śluzy Karwik obejmował miedzy innymi wymianę wrót śluzy, mechanizmów napędowych, sygnalizatorów wraz z montażem świetlnej tablicy informacyjnej i nagłośnieniem, wymianę urządzeń napędowych oraz barierek ze stali nierdzewnej a także odbojnic w komorze śluzy. Modernizacji poddano górną i dolną głowę śluzy, skarpy komory śluzy oraz schody i oszczepy na ściankach szczelnych. Remont objął także sterówkę śluzy i budynek magazynowy. Zarówno w awanportach dolnym i górnym jak i w komorze śluzy wykonano odmulenie dna.

W przypadku jazu w Karwiku, który razem ze śluzą tworzy stopień wodny pełniący funkcje retencyjno – przeciwpowodziowe oraz transportowe, wyremontowano między innymi przyczółki jazu, filara i progu, stalową kładkę, ubezpieczenia skarpowe oraz schody a także mechanizmy regulacyjne zasuw.

Zamknięta przez cały ubiegłoroczny sezon żeglugowy Śluza Karwik, w nadchodzącym sezonie służyć będzie wodniakom, zapewniając im komfort i bezpieczeństwo śluzowania w trakcie pokonywania różnicy piętrzenia między jeziorem Roś i Seksty. Natomiast wszystkie inwestycje, które do tej pory Wody Polskie przeprowadziły na Mazurach, przyczynią się z pewnością do zwiększenia atrakcyjności regionu i jego rozwoju społeczno – gospodarczego.

Przebudowa infrastruktury na szlaku wodnym Wielkich Jezior Mazurskich to szeroki projekt mający na celu rozwój funkcji gospodarczych szlaku. Obejmuje on ponad 20 różnych inwestycji: przebudowy kanałów i nabrzeży jezior, remonty śluz i budowa nowej śluzy czy udrożnienie szlaków na jeziorach.

Projekt jest szerokim partnerstwem lokalnych samorządów i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i uzyskał dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie.

Projekt: „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III projektu – remont śluzy „Guzianka I”, śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 13 mln zł.

Więcej o partnerstwie i całym projekcie nabrzeżowym TUTAJ.