Zakończono właśnie remont śluzy Guzianki I, jednego z elementów dużego projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” .

Śluza Guzianka I jest ważnym elementem infrastruktury wodnej na Mazurach, ale również atrakcją turystyczną i zabytkiem hydrotechniki. Śluza, łącząca jeziora Bełdany i Guzianka Mała, została wybudowana w 1879 roku. W latach 1899 – 1900 śluzę poddano remontowi, zastępując drewnianą konstrukcję ścianami z cegieł i kamienia. W 2019 roku śluza została wpisana do rejestru zabytków województwa warmińsko – mazurskiego.

Dzięki zakończonemu właśnie remontowi poprawiony został nie tylko stan techniczny zabytkowej śluzy ale również zwiększono bezpieczeństwo drogi wodnej szlaku bocznego Jezioro Mikołajskie – Jezioro Nidzkie. Śluza łączy główny system jezior mazurskich (przez jezioro Bełdany) z miastem Ruciane-Nida oraz z Jeziorem Nidzkim poprzez mniejsze jeziora:  Guzianka Mała i Guzianka Wielka.

W związku z tym, iż zakres prac remontowych był bardzo szeroki, śluza w ubiegłym sezonie żeglugowym była wyłączona z obiegu. W 2020 roku wybudowano sąsiednią śluzę Guzianka II, która na czas remontu przejęła cały ruch żeglugowy i dzięki temu zamknięcie „starej śluzy” nie było dla żeglarzy aż takt uciążliwe.

Prace remontowe na „starej śluzie” obejmowały miedzy innymi wymianę wrót górnych i dolnych wraz z kładkami komunikacyjnymi,  uszczelnienie i wzmocnienie podłoża oraz wymianę napędów i mechanizmów a także modernizację ubezpieczeń i skarp. Oblicze zmieniły również sterówka i budynek gospodarczy. Oddana do użytku zmodernizowana śluza Guzianka I z pewnością zrekompensuje ubiegłoroczne niedogodności.

Prace realizowano na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy beneficjentem projektu Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie przy dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Koszt inwestycji wyniósł blisko 16 mln. zł.

Kompleks obydwu śluz – Guzianka II i Guzianka I z pewnością przyczyni się do bezproblemowego pokonywania piętrzenia zarówno jednostkom żeglugi profesjonalnej jak i żeglugi rekreacyjnej. 

/na podstawie materiałów prasowych PGW Wody Polskie/