W dniach 7 i 8 maja 2024 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu i konferencji projektu o akronimie NURSECOAST II. Projekt ten skupia 17 partnerów (uczelnie, biznes, NGO i samorządy) z 8 krajów wokół Morza Bałtyckiego. Wszyscy połączeni wspólnym celem wypracowania rozwiązań na dostosowanie systemów oczyszczania ścieków do wysokiej sezonowości w obszarach turystycznych.

Podczas konferencji dyskutowaliśmy między innymi o wyzwaniach i konsekwencjach sezonowości na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich oraz projektach przygotowywanych do realizacji przez Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w najbliższych latach.

Poza pracami badawczymi i edukacyjnymi, w ramach projektu realizowanych jest także 5 pilotażowych oczyszczalni ścieków opartych na nowych technologiach.


Szczegóły projektu wraz z jego rezultatami można śledzić na jego stronie www.