Bogacko – Miejsce Obsługi Rowerzysty

Tutaj warto zobaczyć:

Rezerwat przyrody Wyspy na jeziorach Mamry i Kisajno

Rezerwat obejmuje wszystkie 20 wysp na jeziorach Mamry i Kisajno. Mają one powierzchnię od kilku arów do 71 ha; największą z nich są Upałty na jeziorze Mamry, a na Kisajnie – Duży Ostrów, Sosnowy Ostrów, Górny Ostrów, Mały Ostrów, Wielka Kiermuza, Dębowa Górka.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 110 gatunków ptaków. Gniazdują tu m.in. kormoran, perkoz rdzawoszyi, bąk, czapla siwa, tracz nurogęś, błotniak stawowy, żuraw, śmieszka, mewa pospolita, mewa srebrzysta, kania czarna, rybitwa zwyczajna. Obserwowano bielika i orlika krzykliwego. Zatrzymują się też stada gęsi zwłaszcza białoczelnych.

Rezerwat przyrody Jezioro Dobskie

Granice rezerwatu obejmują Jezioro Dobskie o powierzchni 1776 ha wraz ze znajdującymi się na nim wyspami: Gilmą, Lipką, Wysokim Ostrowem (Wyspa Kormoranów), Wyspę Heleny i Ilmy Wielkie o łącznej powierzchni 17,3 ha oraz część półwyspu Fuledzki Róg o powierzchni 39,9 ha jezioro otaczają morenowe wzgórza o łagodnych stokach. Znajdują się tu liczne głazy narzutowe: naliczono ok. 10 tysięcy głazów o obwodzie powyżej 1,5 m. Największy z nich ma obwód 9,3 m i wysokość 2 m. Są to głównie szare i różowe granity, rzadziej gnejsy i drobnoziarniste skały przeobrażone typu kwarcyt.

Doba

Miejscowość usytuowana jest w północno–zachodniej części gminy nad samym brzegiem Jeziora Dobskiego, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, około 16 kilometrów od Giżycka. Powstanie wsi datuje się na rok 1496.

Zabytki:
– Murowany kościół, utrzymany w stylu późnogotyckim, jednonawowy, o dwuspadowym dachu, pokrytym dachówką. Nawa ma trapezoidalny, drewniany strop. Wnętrze, na które składają się: ołtarz, stalle, ambona, chór, a także konfesjonał, pochodzi z XVII wieku.
– Pozostałości parku położonego przy brzegu jeziora i na wyspie Glimie.
– Budynek dawnej kuźni, zabudowania folwarczne.

Kamionki

Wieś założono w 1436 r. Na początku I wojny światowej wieś była głównym ośrodkiem mobilizacji 3 Rezerwowej Dywizji Piechoty (niemieckiej) a 28 sierpnia 1914 miejscem zaciętej bitwy obronnej wojsk niemieckich przeciwko nacierającym Rosjanom.  Po krwawych walkach w rejonie Kamionek pozostał w centrum wsi dobrze zachowany kamienny pomnik.

Wieczny wiatrak holenderski

Wiatrak zbudowany na planie ośmioboku stoi po lewej stronie drogi z Giżycka do Kętrzyna. Wieś Sterławki Małe powstała w 1407 r., w XVII w. została spustoszona przez Tatarów. Wiatrak zbudowany w XIX w. był kilka razy przebudowywany. Obecnie jest w rękach prywatnych i służy jako dom mieszkalny.