Świdry – Miejsce Obsługi Rowerzysty

Tutaj warto zobaczyć:

Rezerwat przyrody Wyspy na jeziorach Mamry i Kisajno

Rezerwat obejmuje wszystkie 20 wysp na jeziorach Mamry i Kisajno. Mają one powierzchnię od kilku arów do 71 ha; największą z nich są Upałty na jeziorze Mamry, a na Kisajnie – Duży Ostrów, Sosnowy Ostrów, Górny Ostrów, Mały Ostrów, Wielka Kiermuza, Dębowa Górka.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 110 gatunków ptaków. Gniazdują tu m.in. kormoran, perkoz rdzawoszyi, bąk, czapla siwa, tracz nurogęś, błotniak stawowy, żuraw, śmieszka, mewa pospolita, mewa srebrzysta, kania czarna, rybitwa zwyczajna. Obserwowano bielika i orlika krzykliwego. Zatrzymują się też stada gęsi zwłaszcza białoczelnych.

Rezerwat przyrody Jezioro Dobskie

Granice rezerwatu obejmują Jezioro Dobskie o powierzchni 1776 ha wraz ze znajdującymi się na nim wyspami: Gilmą, Lipką, Wysokim Ostrowem (Wyspa Kormoranów), Wyspę Heleny i Ilmy Wielkie o łącznej powierzchni 17,3 ha oraz część półwyspu Fuledzki Róg o powierzchni 39,9 ha jezioro otaczają morenowe wzgórza o łagodnych stokach. Znajdują się tu liczne głazy narzutowe: naliczono ok. 10 tysięcy głazów o obwodzie powyżej 1,5 m. Największy z nich ma obwód 9,3 m i wysokość 2 m. Są to głównie szare i różowe granity, rzadziej gnejsy i drobnoziarniste skały przeobrażone typu kwarcyt.

Rezerwat przyrod Spytkowo

Położony jest 5,5 km na północny wschód od Giżycka i 1 km na wschód od wsi Spytkowo. Rezerwat został utworzony w 1958 roku pod nazwą Torfowisko Spytkowo na powierzchni 2,10 ha. W 2018 roku powiększono go do 3,70 ha i zmieniono jego nazwę na Spytkowo. Za cel ochrony rezerwatu podaje się obecnie „ochronę procesów ekologicznych w ekosystemach mokradłowych”. Z roślin będących pod ochroną ścisłą, oprócz wierzby lapońskiej, rosną tu: rosiczka okrągłolistna i storczyk krwisty. Liczebność wierzby lapońskiej ulega w ostatnich latach regresji, zaś torfowisko opanowuje roślinność drzewiasta, głównie brzoza i olsza.

Muzeum Indian

Obrazujące szczegółowo kulturę i religię Indian Ameryki Północnej

W obszernych pomieszczeniach gospodarczych mieści się ekspozycja, przedstawiająca stroje, ozdoby, broń, narzędzia i wyposażenie domostw, zaś na wzgórzu za gospodarstwem stoją indiańskie namioty -tipi oraz znajduje się „indiański poligon”.

Łowisko Mario

Łowisko Mario w miejscowości Gajewo koło Giżycka to miejsce gdzie każdy wędkarz złowi duże okazy większości ryb słodkowodnych.  Do dyspozycji wędkarzy jest staw o powierzchni 2.5 ha o średniej głębokości 5m z kamiennym mostem. Wokół niego ustawione są zadaszone stanowiska wędkarskie ze stołami i ławkami.