Projekt pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki – II LO”

O projekcie

W ramach ww. projektów zrealizowano w każdym 10 webinariów – seminariów internetowych. Tematyka webinariów koncentrowała się wokół zagadnień o szczególnym znaczeniu dla nauczycieli uczestniczących w projekcie tj. dotyczących wykorzystania TIK w prowadzeniu lekcji.

Webinaria obejmowały 5 modułów o następującej tematyce:

Moduł I – Narzędzia i usługi chmurowe oraz portale społecznościowe wykorzystywane w pracy przez nauczyciela

 1. Usługi jakie otrzymujemy po założeniu konta Gmail
 2. Dane w chmurze – jak korzystać z Dysku Google’a
 3. Chmurowe narzędzia do zbierania opinii i tworzenia testów – Formularze Google
 4. Grupy Facebook’owe w pracy z uczniami
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

 Moduł II – Wykorzystanie grafiki komputerowej oraz video w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych

 1. Rastrowa i bitmapowa grafika czyli różnica pomiędzy pixelami i krzywymi
 2. Jak tworzyć proste publikacje przy pomocy programu Canva
 3. Edycja grafiki bitmapowej przy pomocy programu Pixlr
 4. Zarządzanie zdjęciami przy pomocy programy FastStone Image Viewer
 5. Aplikacja do tworzenia opowiadań Storybird i My Storybook
 6. aplikacje do edycji video Lumen i Quik
 7. Sesja pytań i odpowiedzi

 Moduł III – Gamifikacja – jak w ciekawy i interesujący sposób zweryfikować wiedzę uczniów

 1. Gamifikacja – czyli wykorzystanie mechanizmów gier w edukacji
 2. Quizizz – proste narzędzie do przeprowadzenia testów wyboru
 3. Kahoot – uniwersalna aplikacja do przeprowadzenia testów wiedzy i ankiet
 4. Korzyści ze stosowania cyfrowych narzędzi do weryfikacji wiedzy ucznia
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

 Moduł IV – Niezbędnik gotowych pomocy dydaktycznych

 1. LearningApps – jedno narzędzie wiele możliwości
 2. Akademia Khana – gotowe lekcje tematyczne
 3. You Tube – ciekawe kanały tematyczne
 4. Przydatne strony internetowe
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

 Moduł V – Cyfrowa lekcja

 1. QR kody, co to jest i jak je wykorzystać podczas lekcji
 2. Padlet – wirtualna tablica do prezentacji materiałów podczas lekcji
 3. ThingLink – sposób na przeprowadzenie ciekawej interaktywnej lekcji
 4. Cyfrowy pokój zagadek
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

Nagrania z przeprowadzonych spotkań znajdują się tutaj.


Rekrutacja uczestników