Projekt pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Mrągowo-ZOS Baza Mrągowo”

O projekcie


Rekrutacja uczestników