Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku (ul. Traugutta 1, 11-500 Giżycko). Zamówienie obejmuje transport sprzętu na miejsce przeznaczenia, montaż oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego sprzętu oraz instalację, konfigurację i uruchomienie oprogramowania.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Link do postępowania