Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Budowa 16 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz 7 wież widokowych na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej

Numer referencyjny: WJM.271.3.2020

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2020/S 157-380892 z dnia  14.08.2020 r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę 16 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz 7 wież widokowych na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem:
https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/pn/swjm2020/demand/notice/public/16516/details
w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.