Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa nabrzeży basenu portu śródlądowego w Giżycku (termin składania ofert 18.07.2019 godz.10.00)

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Przebudowa nabrzeży basenu portu śródlądowego w Giżycku w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I / Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego naKanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy. 

Adres strony z ogłoszeniem:
https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/477969/przebudowa_nabrzezy_basenu_portu_srodladowego_w_gizycku__termin_