Dokumentacja przetargowa dotycząca ww. postępowania znajduje się na stronie internetowej: link powyżej.

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie internetowej pod ww. adresem. Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie wymaga rejestracji.

Przedmiotem zamówienia są:

prace związane z przebudową i umocnieniem kanału Łuczańskiego (Giżyckiego), który jest kanałem żeglownym na szlaku głównym Pisz-Węgorzewo. Znajduje się on w km 61+80– 63+93 w/w szlaku na terenie miasta i gminy Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie. Zakres przebudowy Kanału Giżyckiego obejmuje rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego obustronnego ubezpieczenia brzegów na całym odcinku kanału, ubezpieczenie wejść do kanału od strony Jeziora Niegocin i Jeziora Kisajno, niewielką korektę trasy oraz wykonanie robót odmulających w celu odtworzenia drożności kanału dla żeglugi. Dodatkowo zamówienie obejmuje odmulenie jezior: Niegocin i Kisajno na wylotach z kanału celem przywrócenia wymaganych parametrów drogi Wodnej. Do obowiązków Wykonawcy należy przedłużanie ważności decyzji i uzgodnień, których termin wygaśnie w trakcie realizacji robót.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.