Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i wymiana umocnień Kanału Piękna Góra, położonego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w gminie Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko – mazurskie, na całej jego długości (z wyłączeniem odcinków ubezpieczenia wykonanego w ramach inwestycji drogowej) wraz z nową główką zachodnią na wejściu do kanału od strony jeziora Kisajno.

Zamówienie jest realizowane w ramach zadania: „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Warmia i Mazury 2014–2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj.