Dokumentacja przetargowa dotycząca ww. postępowania znajduje się na stronie internetowej: link powyżej.

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie internetowej pod ww. adresem. Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie wymaga rejestracji.

Przedmiotem zamówienia są:

roboty budowlane związane z remontem śluzy Guzianka I w km 13+700 szlaku bocznego Jezioro Mikołajskie – Jezioro Nidzkie oraz infrastruktury znajdującej  się na terenie obiektu, w tym:

  • sterówki śluzy
  • budynku gospodarczego
  • ogrodzenia
  • awanportu górnego
  • awanportu dolnego

wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Śluza Guzianka I została wpisana do rejestru  zabytków województwa warmińsko-mazurskiego.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.