Postępowanie dotyczy wykonania robót budowlanych na następujących zadaniach: 1) „Przebudowa i umocnienie Kanału Węgorzewskiego” 2) „Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy”

W ramach zadania pn.: „Przebudowa i umocnienie Kanału Węgorzewskiego” przewiduje się m.in.: roboty przygotowawcze, wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej, prace umocnieniowe, wykonanie 8 sztuk drabinek stalowych wejściowych, prace udrożnieniowe, prace wykończeniowe.

W ramach zadania pn.: „Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy” m.in.: roboty przygotowawcze, wykonanie 2 tablic informacyjnych oraz 2 tablic pamiątkowych, prace umocnieniowe, wykonanie 11 sztuk drabinek stalowych wejściowych, prace udrożnieniowe i wykończeniowe, nowe oznakowanie szlaku żeglownego.

Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest po linkiem