Numer postępowania: WJM.271.2.2021

Tryb postępowania: Postępowanie krajowe

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: Usługi

Adres strony z ogłoszeniem: https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/pn/swjm2020/demand/notice/public/21319/details

Dokumentacja przetargowa dotycząca ww. postępowania znajduje się na stronie internetowej (link powyżej).

Zamawiający (Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020) informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod ww. adresem (zakładka „Aktualne”). Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.