Zapytanie ofertowe – wykonanie studium wykonalności wraz z załącznikami

Projekt jest współinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe –  wykonanie studium wykonalności wraz z załącznikami

Wykonanie studium wykonalności wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami oraz wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I /Etap III – remont śluzy Guzianka I, remont, śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożenienie slaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Nieghoci” (link do ogłoszenia)

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.